Bostadsansökan 2018-05-05T12:09:49+00:00

Bostadsansökan

Alla bostadsansökningar hos oss ska göras nedan på vår hemsida. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

För att vara berättigad att skriva hyreskontrakt med oss behöver du ha fast anställning. Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av inkomsten efter skatt bör kunna gå till bostadshyra.

För att undvika trångboddhet i boendet ska antalet personer som bor i lägenheten vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, inredning och utrustning. Vi utgår från följande normer vid uthyrning; 1 rok: max två personer, 2 rok: max tre personer, 3 rok: max fyra personer, 4 rok: max fem personer, 5 rok: max sex personer.

Goda bostadsreferenser ökar avsevärt dina chanser att få hyra lägenhet av oss.

Vi tillämpar inte något kösystem utan förbehåller oss rätten att välja vilken person som erbjuds att hyra en lägenhet.

Varmt välkommen att söka lägenhet hos oss!

    Har du betalningsanmärkning? *
    NejJa

    Önskemål om ny bostad

    Behandling av personuppgifter
    Jag / vi medger genom att skicka detta formulär att uppgifterna i denna ansökan får kontrolleras hos berörda, att uppgifter om aktuella och tidigare boendeförhållanden får inhämtas hos t ex hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas och att personnummer i denna ansökan införs och behandlas i dataregister för Hyresfastigheter i Fagerstas verksamhet. Om du i framtiden vill bli borttagen ur registret, maila detta önskemål till kontoret@hyresfast.se